امروز: سه شنبه، 22 آبان 1397

مبانی نظری ها و پیشینه تحقیق ها

دانلود مقالات دانشجویی


10/29 1396
این استاندارد ایران بوسیله کمیسیون غذای دام زیر نظر کمیته ملی مواد خوراکی و فرآورده های کشاورزی مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران تهیه گردیده و به تصویب شورای عالی مؤسسه رسیده است به استناد ماده 1 قانون راجع به اجازه تاسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب هفدهم خرداد 1339 و ماده 3 اساسنامه مصوب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین در نهم تیرماه 1344 منتشر می
دسته بندی دام و طیور
فرمت فایل doc
حجم فایل 75 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 12
دانلود مقاله روش اندازه گیری فیبر خام در غذای دام

فروشنده فایل

کد کاربری 7169

فهرست مطالبروش اندازه گیری فیبر خام در غذای دام


مقدمه


هدف


دامنه کاربرد


نمونه برداری


روش آزمون

پیشگفتار


این استاندارد ایران بوسیله کمیسیون غذای دام زیر نظر کمیته ملی مواد خوراکی و فرآورده های کشاورزی مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران تهیه گردیده و به تصویب شورای عالی مؤسسه رسیده است. به استناد ماده 1 قانون راجع به اجازه تاسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب هفدهم خرداد 1339 و ماده 3 اساسنامه مصوب کمیسیون مشترک دارائی مجلسین در نهم تیرماه 1344 منتشر می گردد. برای حفظ همگامی با پیشرفتهای ملی وجهانی صنایع و علوم, استانداردهای ایران گاه بگاه موردتجدید نظر قرار خواهند گرفت , هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در اختیار کمیسیونهای مربوطه گذاشته خواهد شد استفاده کنندگان نیز باید آخرین چاپ این استانداردها یا آخرین تجدیدنظر ها و اصلاحات آنها را قبلاَ به دست آورند. استانداردهای ایران را می توان مبنای تنظیم قراردادها یا سفارش کالاها قرار داد و برای این منظور در صورت لزوم می توان تغییرات مناسبی در عبارات یا شرایط آنها داد. در تهیه این استاندارد سعی بر آن بوده است که با توجه به نیازمندیهای خاص ایران حتی المقدور میان روشهای معمول در این کشور و استانداردها و روشهای متداول در کشورهای دیگر هماهنگی و همگامی ایجاد شود. بنابراین با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم استاندارد حاضر با استفاده از استاندارد زیر تهیه گردید:ISO TC 34 332


( Agricultural Food Products 1967)روش اندازه گیری فیبر خام در غذای دام


مقدمه


فیبر در کلیه ترکیبات گیاهی به مقدار کم و بیش متفاوتی وجود دارد و تاثیر آن در قابلیت هضم عناصر مختلف غذایی و تنظیم اعمال گوارشی به ثبوت رسیده است از طرفی در جیره غذائی عده ای از دامها و طیور مقدار فیبر محدود و بایستی به آن توجه خاصی مبذول شود با توجه به نکات فوق اندازه گیری مقدار فیبر خام در غذای دام واجد اهمیت زیاد است.


1- هدف


یکنواخت کردن روش آزمون فیبر خام در غذای دام است.


2- دامنه کاربرد


این استاندارد روش اندازه گیری فیبر خام در غذای دامی ساده و مخلوط را بیان می کند.